Консултации

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

  • изготвяне на кредитна обстановка,консултации за оптимизиране данъчната политика
  • консултации за оптимизиране на управленската структура, данъчната политика и др.
  • финансово-счетоводен анализ на стопанската дейност
  • анализ на  пазара.
  • консултиране при избор  на  адвокат, одитор, банка, застраховател.