Променени срокове !

10/04/2020

Променени срокове

до 30 юни вече официално е удължен срокът за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД), както и за деклариране и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО и тези върху приходите на бюджетните предприятия.

Удължава се още и срокът за подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в това число и еднолични търговци, дейност като тази на земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, както и за внасяне на дължимия от тези лица данък по декларацията.

Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци остава непроменен - 30 април 2020 г., като използването на 5% отстъпка от данъка за довнасяне важи до 31 март. 

По време на извънредното положение не се образуват изпълнителни дела от публичните изпълнители на НАП, освен в особено важни случаи.

Удължава се с 6 месеца срокът на валидност на лични карти и свидетелства за управление на МПС, чийто срок изтича до 31.10.2020 г. С толкова се удължава и срокът на валидност на изтичащи документи за пребиваване на някои категории чужденци в България.

Още новини:

Банки започват отпускането на безлихвени кредити за физически лица

Българската банка за развитие подписа споразумения с първите четири кредитни институции, които започват работа по Програмата за гарантиране на безлихв...

вижте още

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Грантова схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“   Пред...

вижте още

Без срок за заявление по схема 60 / 40

Отпада срокът за подаване на заявление по схемата 60/40 ъв връзка с направените промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното пол...

вижте още

Компенсиране на работодатели

Компенсиране на работодатели съгласно Постановление № 55   На 31.03.2020 г. Агенцията по заетостта откри процедура за кандидатстване на...

вижте още