Справки

VIES - потвърждение на номер по ДДС

Можете да проверите дали даден номер по ДДС, издаден от държава-членка на ЕС е валиден.

 

Търсене в ТАРИК

Митническа тарифа TARIC